KVSR

Studenten verbinden. Kracht verenigen.

KVSR in het kort

Een netwerk van studenten en afgestudeerden

Vrienden over generaties

Hulp te bieden bij de instap in de professionele wereld

Europa!

We maken deel uit van een groot Europees studentennetwerk

Zingen en vieren

We willen alle traditionele studentenclubs verenigen en samen feesten

Over KVSR

Dit is waar we voor staan

We hebben onszelf doelen gegeven om naar te streven

Virtus

Virtus is Latijn voor geest. We streven naar vreedzame coëxistentie, de verstandhouding tussen de volkeren, duurzame zelfontwikkeling en het onpartijdig nastreven van de waarheid. Acties, vooral die van studententradities, mogen nooit leiden tot het fysiek of psychisch letsel van een ander.

Traditio

Traditio is Latijn voor traditie. We willen de Vlaamse studententradities in de geest van Jef Vanden Eynde en dr. Edmond de Goeyse bevorderen en passen deze op een verantwoorde doch kritisch-open wijze in de huidige en toekomstige leefwereld van de studentenschap in. We maken de Vlaamse studententradities en –liederen bekend en promoten ze in Vlaanderen, België, Europa en de wereld.

Scientia

Scientia is Latijn voor wetenschap. Het is onze  overtuiging dat academische vorming de studenten niet alleen verplicht tot prestaties in hun studies en loopbanen, maar ook tot het nemen van meer verantwoordelijkheid in de samenleving.

Amicitia

Amicitia is Latijn voor vriendschap. We zijn gehecht aan het idee van vriend- en broederschap, ook na de studentenjaren, die hij op een bijzondere wijze in de clubs en de Raad tracht te verwezenlijken.

Onze leden

Wij zijn een netwerk van studenten voor studenten

KVHC Moeder Lovania

Leuven

KVHC Mereta

Sint-Katelijne-Waver

MSK Leuven

Leuven

LHC Plutonica

Leuven

Vader Artemis

Leuven

Moeder Technica

Aalst

Katholiek Vlaams Aalsterse Studenten en Scholieren

Aalst

REACH OUT

Wil jouw club ook deel van ons uitmaken?